Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op - TH00BS26