Asiantuntijuuden kehittäminen teoriaan syventymällä, 5 op - TH00BS28