Tiedonsiirtotekniikat ja käyttöliittymät, 5 op - 5031101