PC-pohjaiset mittaus- ja ohjausjärjestelmät, 5 op - 5031102