Valmistusmyötäinen suunnittelu (DFM), 5 op - 5031133