Johdatus tekniikan ammattikorkeakouluopintoihin, 6 op - 5031255