Vapaavalintainen kansainvälisyyteen valmentava tai vieraskielinen opintojakso, 5 op - 3011651