Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka, 3 op - 5031202