Tuotannon ohjaus ja aikataulusuunnittelu, 3 op - 5001060