Johtamisjärjestelmät ja prosessiajattelu, 5 op - 5031206