Ihmisen elimistön toiminnan perusta, 7 op - 7031529