Akuutti-, teho-, ja päivystyshoitotyö, 5 op - 7031545