Lääkehoidon prekliininen harjoittelu, 2 op - 7031554