Sisätautipotilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu, 1 op - 7031556