Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 2 op - 7031607