Kliininen fysiologia ja laboratoriolääketiede, 1 op - TH00BV26