Sisätauti-kirurgisenpotilaan hoitotyö 2, 8 op - TH00BV44