Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito, 5 op - TH00BV56