Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito, 5 op - TH00BV60