Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyön syventävät opinnot, 5 op - TH00BV64