Terveyden edistämisen syventävät opinnot, 5 op - TH00BV65