Hoidon tarpeet ja niistä lähtevä voimavaraistava hoitotyö, 4 op - 7031531