Sisätautipotilaan tutkimus- ja hoitomenetelmät, 5 op - 7031534