Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö, 4 op - 7031537