Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ja perheen hoitotyö, 5 op - 7031540