Johtamisosaaminen ja yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla, 5 op - 7031543