Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyön syventävät opinnot, 5 op - 7031546