Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyö 1, 8 op - 7031564