Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyö 2, 8 op - 7031565