Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö, 7 op - 7031246