Hoitotyön perusteet ja kuntouttava hoitotyö, 6 op - 7031325