Sisätauti-kirurgisen potilaan vaativa hoitotyö, 5 op - 7031374