Asiakaskeskeinen ja innovatiivinen hoitotyö, 5 op - 7031377