Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte, 8 op - 7031381