Terveydenhoitotyön syventävä erityisosaaminen, 10 op - 7031446