Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 1 op - 7031216B