Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö, 1 op - 7031241C