Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön harjoittelu, 1 op - 7031241D