Yrittäjyys ja kestävä liiketoiminta, 5 op - 5131019