Vesitekniikan erikoistumisopinnot, 10 op - 5131110