Näytteenoton ja mittauksen perusteet, 4 op - 5131114