Vesitekniikan erikoistumisopinnot, 15 op - 6011050