BisnesStartti 5 - käytännönläheinen projekti, 4 op - 3011450