Kliininen laboratoriotyöosaaminen, 20 op - 7073057