Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 2, 5 op - 7073105