Kliininen hematologia ja laadunhallinta, 5 op - 7073115