Kliinisen fysiologian erikoistutkimukset, 4 op - 7073133