Ympäristöongelmat ja elinympäristöjen suojelu, 3 op - 5131094