Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation, 1 op - 1000BH63