Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka, 4 op - 5100BH95